شرکت کاردان تجارت آسیا بر اساس قوانین، مقررات و اساسنامه و همچنین علائق و تجربه مدیران خود آمادگی دارد در زمینه های ذیل خدمات لازم به متقاضیان ارائه نماید :

• واردات و صادرات کالا و خدمات فنی مهندسی
• سرمایه گذاری و تامین و تجهیز مالی
• خدمات گمرکی و حمل و نقل
• خدمات مشاوره اینمایندگی ها

شرکت کاردان تجارت آسیا با توجه به عملکرد خود در سالیان گذشته موفق گردید نمایندگی شرکت ها ی مشروحه ذیل را در ایران به خود اختصاص داده و بر اساس آن برنامه های تعریف شده خود را پیگیری می نماید

• Xian XD Switchgear Electric Co.,Ltd
• China Shipbuilding & offshore International Co.,Ltd
• Chongqing Xiangyuan Vehicle Parts Co.,Ltd
• Beijing Shibaolai Amusement Equipment Co.,Ltd
• High Goal Intertrans(HK) Co.,Ltd
• Shanghai Bi De Electron and Chemistry Research
• Beijing Valve MFG Combaine Co.,Ltd
• Liuzhou QM Construction Machinery Co.,Ltd