شرکت کاردان تجارت آسیا به منظور توسعه فعالیت های تجاری و بازرگانی خود و همچنین انجام مناسب و مطلوب پروژه های تعریف شده خود ، با عضویت در اتاق های بازرگانی و انجمن های ذیل ، بهره لازم را از ظرفیت های موجود در آن ها برده است.

  • اتاق بازرگانی ایران و چین
  • اتاق بازرگانی ایران و فرانسه
  • اتاق بازرگانی ایران و عراق
  • اتاق بازرگانی ایران و ارمنستان
  • شورای بازرگانان ایرانی در چین
  • انجمن دوستی ایران و چین

در همین راستا به منظور بالا بردن سطح رضایت مشتریان این شرکت اقدام به استقرار سیستم مدیرت کیفیت نموده و موفق به دریافت گواهینامه مربوطه از شرکت URS انگلستان گردید.