• کاردان تجارت آسیا در طول مدت فعالیت خود و در همکاری با شرکت های معتبر و به خصوص صنایع خودرویی فعالیت های گسترده ای داشته است و پروژه های مهمی را به سرانجام رسانده و یا در دست اقدام دارد که عناوین برخی از این پروژه ها به شرح ذیل می باشد.

  • فعالیت به منظور تامین واگنهای باری و مسافری و تجهیزات مربوطه

  • تامین تجهیزات ساختمانی مانند انواع آسانسور، تجهیزات مصرفی، مفتول های پیش تنیده ، صفحات فلزی و …

  • تامین تجهیزات ماشین آلات ، مواد اولیه ، مواد شیمیایی و ابزار مورد نیاز کارخانجات تولیدی

  • تامین انواع تجهیزات الکتریکی ، الکترونیکی و مخابراتی برای بخش خصوصی

  • انجام پروژه بازسازی هتل تاجیکستان و همچنین صادرات تجهیزات در این زمینه به آن کشور

  • فعالیت در زمینه صادرات خودروی سمند به کشور چین در قالب سرمایه گذاری گروه صنعتی ایران خودرو و شریک چینی و تولید مشترک در چین

  • همکاری و نظارت بر پروژه کارکلینیک خودروی سمند در کشور چین

  • همکاری با شرکت های خودرو ساز ایرانی و ارائه مشاوره جهت تامین نیازمندی های آن شرکت ها

  • همکاری و ارائه مشاوره به شرکت های خودروساز ایرانی جهت مذاکره و خرید خودرو از شرکت های چینی

  • همکاری با شرکت های ایرانی جهت ساخت قطعات و مجموعه های خودرو در کشور چین

  • تامین نیازمندی های بخش های مختلف صنعت خودرو از کشور چین

  • همکاری با شرکت های ایرانی جهت حضور در نمایشگاه های بین المللی خودرویی کشور چین

  • تامین و ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه صنا یع خودرویی از کشور چین

  • برگزاری همایش همکاری های خودرویی ایران و چین(در ایران و چین)

  • همکاری با شرکت بهره برداری مترو به منظور بازسازی و تعمیرات اساسی پست های برق فشار قوی آن